Currently online:
No. IP Page Page views First activity Last activity
120,389,817 86.83.231.207 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:08 2014-10-23, 08:52:08
120,390,373 82.83.75.68 http://pi-news.net/category/pi
/
4 2014-10-23, 08:57:24 2014-10-23, 08:58:28
120,389,833 195.49.159.91 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:16 2014-10-23, 08:52:16
120,390,503 84.191.8.238 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:27 2014-10-23, 08:58:27
120,389,955 217.245.133.201 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:25 2014-10-23, 08:53:25
120,389,846 2.160.149.112 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:52:21 2014-10-23, 08:56:57
120,389,743 87.182.65.12 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:35 2014-10-23, 08:51:35
120,389,993 92.75.152.133 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:52 2014-10-23, 08:53:52
120,390,421 83.243.48.2 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:43 2014-10-23, 08:57:43
120,387,987 93.133.52.219 http://pi-news.net/ 11 2014-10-23, 08:36:41 2014-10-23, 08:58:14
120,389,894 78.52.8.180 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:47 2014-10-23, 08:52:47
120,389,118 94.219.45.157 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:46:04 2014-10-23, 08:49:44
120,389,659 79.233.234.79 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:50:47 2014-10-23, 08:54:07
120,389,391 93.203.243.57 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:48:31 2014-10-23, 08:48:31
120,390,338 80.131.198.203 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:02 2014-10-23, 08:57:02
120,390,052 46.142.65.222 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:54:15 2014-10-23, 08:58:00
120,389,683 87.122.140.214 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:00 2014-10-23, 08:51:00
120,389,792 212.250.163.253 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:51:57 2014-10-23, 08:53:56
120,389,931 87.184.125.214 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:09 2014-10-23, 08:53:09
120,389,650 11.50.123.139 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:43 2014-10-23, 08:50:43
120,390,072 91.63.200.95 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:24 2014-10-23, 08:54:24
120,389,700 95.33.89.145 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:09 2014-10-23, 08:51:09
120,389,551 88.78.113.52 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:47 2014-10-23, 08:49:47
120,389,576 91.64.95.89 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:49:58 2014-10-23, 08:53:31
120,389,587 81.221.71.64 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:06 2014-10-23, 08:50:06
120,390,276 91.2.82.179 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:22 2014-10-23, 08:56:22
120,390,183 78.48.213.19 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:21 2014-10-23, 08:55:21
120,390,287 79.229.240.204 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:27 2014-10-23, 08:56:27
120,390,084 80.138.44.3 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:33 2014-10-23, 08:54:33
120,389,482 109.42.3.111 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:19 2014-10-23, 08:49:19
120,389,498 84.167.156.130 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:49:24 2014-10-23, 08:49:26
120,390,107 79.250.164.64 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:43 2014-10-23, 08:54:43
120,389,520 62.224.81.213 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:33 2014-10-23, 08:49:33
120,390,220 92.206.189.101 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:51 2014-10-23, 08:55:51
120,389,533 134.76.243.72 http://pi-news.net/ 4 2014-10-23, 08:49:40 2014-10-23, 08:52:28
120,390,236 217.239.10.236 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:00 2014-10-23, 08:56:00
120,390,363 82.113.121.80 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:19 2014-10-23, 08:57:19
120,390,493 5.146.250.115 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:23 2014-10-23, 08:58:23
120,388,741 188.108.249.139 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:43:05 2014-10-23, 08:50:06
120,390,103 217.92.244.153 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:41 2014-10-23, 08:54:41
120,390,505 84.176.26.155 http://pi-news.net/2013/04/nsu
-prozess-zschape-muss-noch-war
ten/
1 2014-10-23, 08:58:28 2014-10-23, 08:58:28
120,389,732 182.55.114.7 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:27 2014-10-23, 08:51:27
120,390,388 89.247.157.141 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:31 2014-10-23, 08:57:31
120,389,848 87.162.50.171 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:22 2014-10-23, 08:52:22
120,389,978 84.138.170.27 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:35 2014-10-23, 08:53:35
120,389,684 94.247.116.81 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:01 2014-10-23, 08:51:01
120,389,751 92.107.108.94 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:40 2014-10-23, 08:51:40
120,389,123 80.153.195.31 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:46:08 2014-10-23, 08:52:41
120,388,264 141.113.85.93 http://pi-news.net/ 7 2014-10-23, 08:39:06 2014-10-23, 08:54:53
120,390,340 79.222.11.2 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:03 2014-10-23, 08:57:03
120,390,460 92.77.91.220 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:01 2014-10-23, 08:58:01
120,389,903 87.158.80.98 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:53 2014-10-23, 08:52:53
120,389,794 80.248.208.131 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:58 2014-10-23, 08:51:58
120,390,073 95.113.57.107 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:25 2014-10-23, 08:54:25
120,389,578 92.72.227.46 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:59 2014-10-23, 08:49:59
120,390,169 217.255.111.191 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:13 2014-10-23, 08:55:13
120,390,278 46.115.176.21 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:56:23 2014-10-23, 08:57:56
120,389,461 95.91.247.102 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:07 2014-10-23, 08:49:07
120,389,601 93.200.185.13 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:12 2014-10-23, 08:50:12
120,389,484 77.187.30.160 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:19 2014-10-23, 08:49:19
120,390,223 88.73.0.52 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:55:52 2014-10-23, 08:55:55
120,390,129 88.64.231.55 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:55 2014-10-23, 08:54:55
120,389,534 95.117.163.195 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:42 2014-10-23, 08:49:42
120,390,075 77.73.244.218 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:54:25 2014-10-23, 08:55:10
120,389,822 89.204.153.57 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:12 2014-10-23, 08:52:12
120,390,494 46.5.16.13 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:24 2014-10-23, 08:58:24
120,388,748 93.215.143.51 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:43:08 2014-10-23, 08:50:19
120,389,718 92.72.254.146 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:51:20 2014-10-23, 08:51:27
120,389,734 77.24.121.57 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:28 2014-10-23, 08:51:28
120,390,389 188.162.166.232 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:32 2014-10-23, 08:57:32
120,389,746 95.89.21.111 http://pi-news.net/ 4 2014-10-23, 08:51:37 2014-10-23, 08:54:18
120,389,753 217.111.62.33 http://pi-news.net/ 7 2014-10-23, 08:51:41 2014-10-23, 08:55:15
120,389,663 62.225.163.178 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:48 2014-10-23, 08:50:48
120,388,304 178.26.109.1 http://pi-news.net/ 6 2014-10-23, 08:39:22 2014-10-23, 08:52:04
120,390,462 217.91.182.123 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:02 2014-10-23, 08:58:02
120,390,058 88.76.242.8 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:54:19 2014-10-23, 08:54:22
120,390,478 62.46.184.251 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:11 2014-10-23, 08:58:11
120,389,399 82.212.58.141 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:48:45 2014-10-23, 08:48:45
120,389,427 178.193.151.77 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:48:54 2014-10-23, 08:49:04
120,389,592 79.193.114.217 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:10 2014-10-23, 08:50:10
120,390,379 195.243.129.130 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:57:27 2014-10-23, 08:57:28
120,389,619 79.238.173.29 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:23 2014-10-23, 08:50:23
120,390,096 82.135.66.251 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:37 2014-10-23, 08:54:37
120,389,502 95.89.150.194 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:25 2014-10-23, 08:49:25
120,390,206 185.9.224.199 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:43 2014-10-23, 08:55:43
120,389,583 92.75.190.194 http://pi-news.net/ 4 2014-10-23, 08:50:03 2014-10-23, 08:50:46
120,390,130 46.114.141.190 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:56 2014-10-23, 08:54:56
120,390,242 93.232.113.97 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:03 2014-10-23, 08:56:03
120,390,077 217.83.162.16 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:28 2014-10-23, 08:54:28
120,388,757 62.178.244.243 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:43:11 2014-10-23, 08:51:28
120,389,960 77.21.89.168 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:53:28 2014-10-23, 08:53:40
120,390,102 146.60.77.55 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:40 2014-10-23, 08:54:40
120,389,898 92.231.242.6 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:49 2014-10-23, 08:52:49
120,390,044 91.42.42.217 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:09 2014-10-23, 08:54:09
120,390,343 176.94.17.34 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:04 2014-10-23, 08:57:04
120,389,806 176.198.182.234 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:52:04 2014-10-23, 08:52:56
120,390,190 79.255.98.157 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:26 2014-10-23, 08:55:26
120,390,212 217.80.143.55 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:49 2014-10-23, 08:55:49
120,390,119 46.252.21.246 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:52 2014-10-23, 08:54:52
120,389,403 62.226.232.126 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:48:46 2014-10-23, 08:52:00
120,389,579 11.27.128.179 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:00 2014-10-23, 08:50:00
120,390,267 79.239.100.134 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:17 2014-10-23, 08:56:17
120,389,593 109.90.37.66 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:10 2014-10-23, 08:50:10
120,390,279 91.7.197.149 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:56:23 2014-10-23, 08:56:32
120,390,187 95.116.80.43 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:23 2014-10-23, 08:55:23
120,389,621 41.248.243.19 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:24 2014-10-23, 08:50:24
120,389,503 87.168.120.202 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:25 2014-10-23, 08:49:25
120,390,207 81.89.96.88 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:44 2014-10-23, 08:55:44
120,390,243 93.104.114.26 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:03 2014-10-23, 08:56:03
120,389,937 109.44.2.191 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:12 2014-10-23, 08:53:12
120,390,368 88.128.80.172 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:21 2014-10-23, 08:57:21
120,389,826 87.184.153.218 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:12 2014-10-23, 08:52:12
120,390,496 78.48.247.178 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:25 2014-10-23, 08:58:25
120,389,950 91.39.75.7 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:20 2014-10-23, 08:53:20
120,389,722 188.96.113.24 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:51:22 2014-10-23, 08:56:40
120,388,860 79.245.241.99 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:44:23 2014-10-23, 08:56:39
120,389,965 193.175.199.81 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:30 2014-10-23, 08:53:30
120,389,737 62.155.232.129 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:31 2014-10-23, 08:51:31
120,390,394 91.48.225.18 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:57:34 2014-10-23, 08:57:38
120,385,573 217.81.237.55 http://pi-news.net/ 22 2014-10-23, 08:16:39 2014-10-23, 08:54:58
120,389,406 217.91.186.89 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:48:48 2014-10-23, 08:49:29
120,389,984 87.187.15.73 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:38 2014-10-23, 08:53:38
120,389,638 84.182.90.47 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:37 2014-10-23, 08:50:37
120,390,304 83.77.102.0 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:36 2014-10-23, 08:56:36
120,387,587 77.6.106.239 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:33:13 2014-10-23, 08:50:23
120,389,653 91.14.92.7 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:50:44 2014-10-23, 08:58:28
120,389,665 92.227.0.241 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:49 2014-10-23, 08:50:49
120,390,415 79.206.248.53 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:42 2014-10-23, 08:57:42
120,389,183 213.143.107.50 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:46:37 2014-10-23, 08:48:56
120,390,046 92.206.29.83 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:10 2014-10-23, 08:54:10
120,390,464 93.180.156.156 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:02 2014-10-23, 08:58:02
120,389,920 84.167.132.237 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:02 2014-10-23, 08:53:02
120,390,355 134.30.9.42 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:15 2014-10-23, 08:57:15
120,390,482 95.211.226.36 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:18 2014-10-23, 08:58:18
120,390,004 82.207.233.19 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:56 2014-10-23, 08:53:56
120,389,407 84.58.193.176 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:48:48 2014-10-23, 08:48:48
120,390,163 95.88.111.180 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:09 2014-10-23, 08:55:09
120,390,269 80.149.140.6 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:18 2014-10-23, 08:56:18
120,390,176 87.161.41.113 http://pi-news.net/ 4 2014-10-23, 08:55:18 2014-10-23, 08:57:16
120,390,281 178.199.14.121 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:24 2014-10-23, 08:56:24
120,389,608 12.38.218.15 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:16 2014-10-23, 08:50:16
120,389,487 46.14.124.69 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:20 2014-10-23, 08:49:20
120,389,622 37.120.53.50 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:26 2014-10-23, 08:50:26
120,389,508 2.202.79.151 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:27 2014-10-23, 08:49:27
120,390,232 146.185.31.213 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:57 2014-10-23, 08:55:57
120,389,541 79.227.91.220 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:44 2014-10-23, 08:49:44
120,389,952 80.185.62.246 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:21 2014-10-23, 08:53:21
120,389,723 87.158.54.76 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:22 2014-10-23, 08:51:22
120,390,385 81.130.201.70 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:30 2014-10-23, 08:57:30
120,389,970 188.100.170.105 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:31 2014-10-23, 08:53:31
120,389,739 2.160.26.132 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:51:34 2014-10-23, 08:55:53
120,389,878 194.166.150.6 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:52:41 2014-10-23, 08:55:19
120,388,984 194.113.41.18 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:45:00 2014-10-23, 08:54:58
120,389,985 79.215.208.16 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:39 2014-10-23, 08:53:39
120,390,023 91.35.74.184 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:54:00 2014-10-23, 08:54:52
120,389,921 87.179.20.217 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:03 2014-10-23, 08:53:03
120,390,019 91.49.224.143 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:59 2014-10-23, 08:53:59
120,389,758 77.12.58.14 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:43 2014-10-23, 08:51:43
120,390,431 91.6.42.131 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:57:48 2014-10-23, 08:57:49
120,390,034 178.192.53.27 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:03 2014-10-23, 08:54:03
120,390,445 84.175.74.118 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:55 2014-10-23, 08:57:55
120,390,048 85.0.101.6 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:11 2014-10-23, 08:54:11
120,390,467 84.155.184.41 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:04 2014-10-23, 08:58:04
120,389,552 92.224.61.118 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:47 2014-10-23, 08:49:47
120,389,476 91.12.88.207 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:16 2014-10-23, 08:49:16
120,390,430 212.100.49.211 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:47 2014-10-23, 08:57:47
120,389,800 93.215.181.117 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:02 2014-10-23, 08:52:02
120,390,484 87.79.223.184 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:58:19 2014-10-23, 08:58:19
120,389,605 93.192.134.166 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:50:14 2014-10-23, 08:56:00
120,390,150 77.185.59.208 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:04 2014-10-23, 08:55:04
120,389,623 95.90.198.35 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:26 2014-10-23, 08:50:26
120,390,214 217.6.244.199 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:49 2014-10-23, 08:55:49
120,390,115 62.227.179.210 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:50 2014-10-23, 08:54:50
120,390,247 88.75.149.118 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:06 2014-10-23, 08:56:06
120,389,269 79.236.24.48 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:47:25 2014-10-23, 08:53:53
120,390,380 217.231.206.146 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:57:28 2014-10-23, 08:57:59
120,388,866 79.194.67.108 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:44:25 2014-10-23, 08:49:53
120,390,396 193.175.234.39 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:35 2014-10-23, 08:57:35
120,389,880 79.212.203.83 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:41 2014-10-23, 08:52:41
120,390,078 92.208.24.67 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:54:29 2014-10-23, 08:54:34
120,390,309 84.153.13.140 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:56:39 2014-10-23, 08:57:42
120,390,021 62.12.231.246 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:00 2014-10-23, 08:54:00
120,389,656 91.4.94.182 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:46 2014-10-23, 08:50:46
120,390,324 86.56.202.85 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:51 2014-10-23, 08:56:51
120,389,761 91.51.74.240 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:51:44 2014-10-23, 08:55:55
120,389,902 188.155.216.76 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:52:51 2014-10-23, 08:54:46
120,390,064 178.24.28.130 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:54:21 2014-10-23, 08:54:26
120,390,447 78.50.247.218 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:56 2014-10-23, 08:57:56
120,388,647 88.65.168.66 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:42:11 2014-10-23, 08:49:21
120,389,790 85.233.37.35 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:57 2014-10-23, 08:51:57
120,390,066 217.91.180.170 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:22 2014-10-23, 08:54:22
120,389,807 133.92.64.89 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:05 2014-10-23, 08:52:05
120,389,547 88.77.10.140 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:46 2014-10-23, 08:49:46
120,390,155 79.206.17.231 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:05 2014-10-23, 08:55:05
120,390,259 84.148.106.202 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:11 2014-10-23, 08:56:11
120,390,166 217.228.223.50 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:11 2014-10-23, 08:55:11
120,389,596 94.220.224.235 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:50:11 2014-10-23, 08:55:56
120,389,479 11.16.137.186 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:17 2014-10-23, 08:49:17
120,389,610 213.193.99.110 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:18 2014-10-23, 08:50:18
120,389,495 217.88.214.83 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:49:23 2014-10-23, 08:49:23
120,390,200 84.227.229.6 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:40 2014-10-23, 08:55:40
120,389,634 84.130.13.97 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:35 2014-10-23, 08:50:35
120,389,809 47.65.152.171 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:06 2014-10-23, 08:52:06
120,388,708 37.24.175.64 http://pi-news.net/ 5 2014-10-23, 08:42:41 2014-10-23, 08:49:04
120,389,942 88.130.110.198 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:53:15 2014-10-23, 08:53:15
120,389,832 79.228.37.44 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:52:16 2014-10-23, 08:52:16
120,389,588 77.64.207.167 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:06 2014-10-23, 08:50:06
120,390,451 217.7.154.251 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:59 2014-10-23, 08:57:59
120,390,332 88.74.83.148 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:58 2014-10-23, 08:56:58
120,389,741 80.136.21.251 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:51:35 2014-10-23, 08:51:35
120,389,644 93.233.80.249 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:50:39 2014-10-23, 08:50:39
120,390,420 93.192.128.159 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:43 2014-10-23, 08:57:43
120,389,657 178.202.72.230 http://pi-news.net/ 2 2014-10-23, 08:50:46 2014-10-23, 08:50:52
120,390,435 91.0.53.197 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:49 2014-10-23, 08:57:49
120,389,904 46.253.54.169 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:52:54 2014-10-23, 08:52:57
120,390,337 80.134.30.222 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:00 2014-10-23, 08:57:00
120,390,450 188.193.48.90 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:58 2014-10-23, 08:57:58
120,390,350 193.159.103.10 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:57:10 2014-10-23, 08:57:10
120,390,069 46.142.25.53 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:23 2014-10-23, 08:54:23
120,390,249 217.188.236.192 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:07 2014-10-23, 08:56:07
120,390,157 217.233.194.120 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:55:06 2014-10-23, 08:57:52
120,390,260 141.91.136.40 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:56:13 2014-10-23, 08:56:13
120,389,414 93.219.191.30 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:48:49 2014-10-23, 08:48:49
120,390,193 89.204.130.84 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:30 2014-10-23, 08:55:30
120,390,109 213.23.195.35 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:54:45 2014-10-23, 08:54:45
120,389,365 195.88.117.25 http://pi-news.net/ 3 2014-10-23, 08:48:10 2014-10-23, 08:50:20
120,390,140 79.228.107.233 http://pi-news.net/ 1 2014-10-23, 08:55:00 2014-10-23, 08:55:00
120,390,251 78.42.3.210 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:56:07 2014-10-23, 08:56:52
120,389,500 91.10.69.111 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:49:24 2014-10-23, 08:49:24
120,389,958 84.118.27.177 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:53:25 2014-10-23, 08:53:29
120,390,352 92.79.55.212 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:57:13 2014-10-23, 08:58:07
120,389,555 46.115.163.55 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:49:49 2014-10-23, 08:49:49
120,390,365 217.86.89.116 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:57:20 2014-10-23, 08:57:20
120,390,289 80.142.214.149 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:56:28 2014-10-23, 08:56:51
120,390,330 77.1.55.139 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:56:55 2014-10-23, 08:57:48
120,389,180 37.201.171.254 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
4 2014-10-23, 08:46:34 2014-10-23, 08:50:53
120,389,445 94.222.151.182 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
4 2014-10-23, 08:49:00 2014-10-23, 08:52:20
120,389,692 92.21.177.121 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
2 2014-10-23, 08:51:05 2014-10-23, 08:52:48
120,390,088 31.46.240.195 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:54:34 2014-10-23, 08:54:39
120,389,633 194.230.155.110 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:50:34 2014-10-23, 08:50:53
120,389,525 46.237.219.25 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:49:35 2014-10-23, 08:49:35
120,389,539 109.45.44.6 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:49:44 2014-10-23, 08:49:44
120,389,900 95.91.235.201 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:52:50 2014-10-23, 08:52:50
120,390,333 91.96.236.85 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:56:59 2014-10-23, 08:57:07
120,390,065 80.70.169.36 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:54:21 2014-10-23, 08:54:21
120,390,272 217.255.96.28 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:56:20 2014-10-23, 08:56:20
120,390,101 84.152.144.10 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
2 2014-10-23, 08:54:40 2014-10-23, 08:55:11
120,390,500 80.153.189.225 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:58:26 2014-10-23, 08:58:26
120,389,624 188.99.245.31 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
6 2014-10-23, 08:50:28 2014-10-23, 08:55:43
120,389,514 195.145.214.163 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
3 2014-10-23, 08:49:29 2014-10-23, 08:52:40
120,390,234 91.19.85.169 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:55:59 2014-10-23, 08:55:59
120,390,501 79.230.25.139 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:58:27 2014-10-23, 08:58:27
120,389,856 87.164.15.45 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
5 2014-10-23, 08:52:28 2014-10-23, 08:58:06
120,389,954 109.45.1.39 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:53:24 2014-10-23, 08:53:24
120,389,892 212.222.11.249 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
4 2014-10-23, 08:52:47 2014-10-23, 08:54:09
120,389,915 89.0.228.78 http://pi-news.net/2014/10/wol
gast-asylbetrueger-erhaelt-kir
chenasyl/
1 2014-10-23, 08:53:00 2014-10-23, 08:53:00
120,389,481 92.78.105.27 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
1 2014-10-23, 08:49:17 2014-10-23, 08:49:17
120,390,364 91.114.96.42 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-so-grausam-toeten-moslems-i
m-irak/
2 2014-10-23, 08:57:19 2014-10-23, 08:58:26
120,390,135 78.104.65.195 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-so-grausam-toeten-moslems-i
m-irak/
4 2014-10-23, 08:54:59 2014-10-23, 08:56:52
120,390,497 87.139.30.189 http://pi-news.net/2011/06/fil
mbericht-salafistenveranstaltu
ng-in-koblenz/
1 2014-10-23, 08:58:25 2014-10-23, 08:58:25
120,389,731 89.217.212.203 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:51:27 2014-10-23, 08:52:14
120,390,141 213.23.195.35 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:55:00 2014-10-23, 08:58:11
120,389,458 178.196.6.100 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:49:05 2014-10-23, 08:49:05
120,390,194 2.206.0.4 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
4 2014-10-23, 08:55:31 2014-10-23, 08:58:15
120,388,910 84.132.104.128 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:44:36 2014-10-23, 08:53:23
120,389,884 88.117.73.51 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:52:43 2014-10-23, 08:54:34
120,389,618 62.154.250.170 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:50:22 2014-10-23, 08:51:21
120,390,205 12.42.245.178 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:55:42 2014-10-23, 08:55:42
120,389,850 11.21.38.150 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
4 2014-10-23, 08:52:23 2014-10-23, 08:53:57
120,389,325 89.204.155.136 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:47:51 2014-10-23, 08:56:21
120,390,028 178.9.23.246 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:54:01 2014-10-23, 08:54:01
120,389,674 88.72.203.58 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:50:53 2014-10-23, 08:50:53
120,390,495 95.90.194.1 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:58:24 2014-10-23, 08:58:24
120,389,784 188.104.168.150 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:51:55 2014-10-23, 08:53:29
120,389,630 128.131.87.14 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:50:33 2014-10-23, 08:51:26
120,389,303 134.93.231.124 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:47:36 2014-10-23, 08:49:41
120,389,865 141.63.166.117 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
6 2014-10-23, 08:52:31 2014-10-23, 08:55:19
120,388,462 37.201.226.146 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:40:41 2014-10-23, 08:51:26
120,389,389 2.163.232.100 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:48:22 2014-10-23, 08:49:23
120,389,290 77.181.25.72 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:47:31 2014-10-23, 08:49:05
120,389,706 217.110.179.37 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:51:13 2014-10-23, 08:51:13
120,387,608 84.191.169.240 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
6 2014-10-23, 08:33:25 2014-10-23, 08:56:46
120,389,694 93.210.10.106 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:51:06 2014-10-23, 08:51:32
120,390,257 77.119.128.12 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:56:10 2014-10-23, 08:57:38
120,390,307 37.130.227.133 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:56:39 2014-10-23, 08:57:13
120,389,724 79.212.119.103 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
4 2014-10-23, 08:51:23 2014-10-23, 08:58:13
120,390,416 84.149.20.232 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:57:42 2014-10-23, 08:57:42
120,390,192 78.52.19.74 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:55:30 2014-10-23, 08:55:30
120,389,632 14.19.58.155 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
3 2014-10-23, 08:50:33 2014-10-23, 08:57:04
120,389,872 91.32.23.141 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
4 2014-10-23, 08:52:35 2014-10-23, 08:57:08
120,390,397 62.167.9.16 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:57:35 2014-10-23, 08:57:35
120,389,780 84.159.212.30 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
4 2014-10-23, 08:51:54 2014-10-23, 08:58:23
120,389,626 93.199.165.172 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:50:30 2014-10-23, 08:50:30
120,389,332 94.216.121.249 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
2 2014-10-23, 08:47:55 2014-10-23, 08:51:17
120,390,122 77.182.171.65 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
1 2014-10-23, 08:54:52 2014-10-23, 08:54:52
120,389,873 86.56.88.177 http://pi-news.net/2014/10/all
ensbach-afd-bleibt-und-kommt-i
n-bundestag/
3 2014-10-23, 08:52:36 2014-10-23, 08:54:02
120,389,346 91.57.19.71 http://pi-news.net/2014/10/all
ensbach-afd-bleibt-und-kommt-i
n-bundestag/
3 2014-10-23, 08:48:00 2014-10-23, 08:54:42
120,389,248 94.218.43.172 http://pi-news.net/2014/10/all
ensbach-afd-bleibt-und-kommt-i
n-bundestag/
3 2014-10-23, 08:47:16 2014-10-23, 08:58:23
120,390,198 185.23.225.73 http://pi-news.net/2014/10/all
ensbach-afd-bleibt-und-kommt-i
n-bundestag/
1 2014-10-23, 08:55:37 2014-10-23, 08:55:37
120,389,668 217.91.144.2 http://pi-news.net/2014/10/all
ensbach-afd-bleibt-und-kommt-i
n-bundestag/
2 2014-10-23, 08:50:50 2014-10-23, 08:51:19
120,390,490 95.91.219.182 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:58:22 2014-10-23, 08:58:22
120,389,441 11.21.139.169 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:48:58 2014-10-23, 08:48:58
120,389,945 87.163.71.92 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:53:17 2014-10-23, 08:54:52
120,389,857 92.226.81.227 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:29 2014-10-23, 08:56:15
120,389,688 83.135.204.93 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:51:02 2014-10-23, 08:51:02
120,390,315 171.33.185.90 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
3 2014-10-23, 08:56:42 2014-10-23, 08:57:11
120,389,765 91.21.60.96 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
4 2014-10-23, 08:51:46 2014-10-23, 08:56:31
120,390,041 195.243.79.227 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
3 2014-10-23, 08:54:05 2014-10-23, 08:55:34
120,390,455 87.123.107.82 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:57:59 2014-10-23, 08:57:59
120,390,472 93.201.212.67 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:58:08 2014-10-23, 08:58:08
120,389,395 91.66.160.199 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:48:43 2014-10-23, 08:48:43
120,390,168 88.65.28.143 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:55:12 2014-10-23, 08:57:34
120,390,204 79.246.35.219 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:55:42 2014-10-23, 08:55:42
120,389,280 84.160.102.91 http://pi-news.net/page/2/ 3 2014-10-23, 08:47:28 2014-10-23, 08:48:54
120,389,716 87.184.97.40 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:51:19 2014-10-23, 08:51:19
120,389,834 46.114.146.191 http://pi-news.net/page/2/ 2 2014-10-23, 08:52:17 2014-10-23, 08:53:03
120,389,956 146.255.183.178 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:53:25 2014-10-23, 08:53:25
120,389,987 91.221.58.29 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:53:47 2014-10-23, 08:53:47
120,387,187 93.192.118.212 http://pi-news.net/page/2/ 17 2014-10-23, 08:29:59 2014-10-23, 08:49:00
120,390,316 88.68.21.74 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
4 2014-10-23, 08:56:43 2014-10-23, 08:58:22
120,387,998 79.222.22.138 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
4 2014-10-23, 08:36:49 2014-10-23, 08:48:51
120,389,895 17.154.198.180 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:48 2014-10-23, 08:53:26
120,389,662 94.221.75.192 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
3 2014-10-23, 08:50:48 2014-10-23, 08:56:32
120,389,766 84.133.55.109 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:51:46 2014-10-23, 08:53:57
120,389,906 84.151.105.119 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:52:55 2014-10-23, 08:52:55
120,389,670 12.199.96.237 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:50:52 2014-10-23, 08:56:11
120,390,466 84.131.231.202 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:58:03 2014-10-23, 08:58:03
120,389,554 87.123.163.26 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:49:49 2014-10-23, 08:49:59
120,390,210 78.43.100.198 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:55:47 2014-10-23, 08:55:47
120,390,262 217.91.131.196 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:56:15 2014-10-23, 08:56:49
120,389,424 217.91.186.89 http://pi-news.net/page/2/ 5 2014-10-23, 08:48:53 2014-10-23, 08:53:49
120,390,108 79.194.103.222 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:54:44 2014-10-23, 08:54:44
120,389,343 80.81.3.126 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:47:58 2014-10-23, 08:51:01
120,389,284 193.158.23.2 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:47:29 2014-10-23, 08:48:29
120,389,875 84.179.132.5 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:52:38 2014-10-23, 08:52:38
120,389,979 217.91.102.46 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:53:35 2014-10-23, 08:53:35
120,389,885 77.186.92.76 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:52:44 2014-10-23, 08:52:44
120,389,050 79.202.226.75 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:45:42 2014-10-23, 08:54:25
120,389,995 93.215.74.168 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:53:52 2014-10-23, 08:53:52
120,389,768 217.229.1.50 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:51:47 2014-10-23, 08:51:47
120,389,491 91.14.204.226 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:49:21 2014-10-23, 08:49:21
120,389,935 95.91.217.240 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
4 2014-10-23, 08:53:11 2014-10-23, 08:56:34
120,390,170 85.212.60.86 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:14 2014-10-23, 08:55:24
120,390,186 91.44.11.59 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:22 2014-10-23, 08:55:57
120,390,196 109.85.61.135 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:34 2014-10-23, 08:56:11
120,389,720 79.211.209.222 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:51:21 2014-10-23, 08:53:13
120,389,835 194.25.187.242 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:52:17 2014-10-23, 08:52:17
120,389,876 88.66.44.134 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:38 2014-10-23, 08:53:12
120,387,518 93.196.191.91 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
11 2014-10-23, 08:32:37 2014-10-23, 08:52:43
120,390,014 145.30.124.11 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:53:58 2014-10-23, 08:53:58
120,389,755 84.175.201.100 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:51:41 2014-10-23, 08:52:19
120,389,664 46.114.29.110 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:50:49 2014-10-23, 08:52:21
120,390,441 197.231.221.211 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:57:51 2014-10-23, 08:57:51
120,390,059 47.66.55.113 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:54:19 2014-10-23, 08:55:10
120,389,384 192.138.41.10 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:48:18 2014-10-23, 08:48:52
120,390,144 79.202.223.92 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:01 2014-10-23, 08:55:22
120,390,160 77.181.174.81 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:08 2014-10-23, 08:58:22
120,390,171 94.217.126.127 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:14 2014-10-23, 08:55:54
120,389,536 78.34.145.158 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
4 2014-10-23, 08:49:43 2014-10-23, 08:57:07
120,389,422 88.67.32.169 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:48:51 2014-10-23, 08:48:51
120,388,776 77.11.25.157 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:43:23 2014-10-23, 08:49:28
120,389,837 37.24.151.247 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:17 2014-10-23, 08:53:50
120,389,075 80.121.57.89 http://pi-news.net/page/2/ 2 2014-10-23, 08:45:50 2014-10-23, 08:50:59
120,389,757 91.62.166.182 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:51:42 2014-10-23, 08:53:10
120,390,429 78.55.75.168 http://pi-news.net/2009/12/mos
lems-und-silvester/
1 2014-10-23, 08:57:46 2014-10-23, 08:57:46
120,389,969 77.22.132.76 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
3 2014-10-23, 08:53:31 2014-10-23, 08:54:21
120,389,580 176.58.23.82 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:50:00 2014-10-23, 08:54:39
120,390,246 88.208.169.231 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:56:05 2014-10-23, 08:56:05
120,389,253 37.201.229.44 http://pi-news.net/page/2/ 3 2014-10-23, 08:47:19 2014-10-23, 08:53:27
120,390,082 79.234.192.172 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:54:32 2014-10-23, 08:55:04
120,390,291 86.56.95.77 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:56:28 2014-10-23, 08:57:14
120,389,640 89.247.134.67 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:50:37 2014-10-23, 08:52:15
120,390,134 109.42.2.145 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:54:58 2014-10-23, 08:56:39
120,390,321 84.158.24.85 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:56:50 2014-10-23, 08:57:33
120,389,667 89.15.181.210 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:50:50 2014-10-23, 08:50:50
120,389,912 90.136.187.242 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:52:57 2014-10-23, 08:52:57
120,389,988 78.35.15.6 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
4 2014-10-23, 08:53:49 2014-10-23, 08:55:41
120,390,177 217.51.52.146 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:18 2014-10-23, 08:56:01
120,389,475 212.149.48.43 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:49:13 2014-10-23, 08:49:13
120,389,489 188.102.175.31 http://pi-news.net/page/2/ 4 2014-10-23, 08:49:20 2014-10-23, 08:50:56
120,390,233 93.208.226.188 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:55:58 2014-10-23, 08:55:58
120,389,545 85.178.12.67 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:49:45 2014-10-23, 08:50:17
120,390,486 94.69.70.75 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
1 2014-10-23, 08:58:20 2014-10-23, 08:58:20
120,388,700 188.109.183.13 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
3 2014-10-23, 08:42:37 2014-10-23, 08:52:32
120,389,939 80.148.12.178 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:53:14 2014-10-23, 08:53:37
120,390,371 91.23.8.10 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:57:22 2014-10-23, 08:57:22
120,389,831 79.205.50.72 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:52:15 2014-10-23, 08:53:05
120,389,869 46.165.136.140 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:34 2014-10-23, 08:52:48
120,390,293 93.220.103.231 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:56:29 2014-10-23, 08:56:29
120,389,378 212.6.183.20 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:48:15 2014-10-23, 08:52:16
120,389,913 77.64.238.237 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:52:57 2014-10-23, 08:55:46
120,389,679 91.60.4.75 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:50:58 2014-10-23, 08:51:35
120,388,599 93.131.218.31 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
6 2014-10-23, 08:41:48 2014-10-23, 08:48:30
120,389,239 88.72.0.235 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
2 2014-10-23, 08:47:08 2014-10-23, 08:49:02
120,389,569 91.19.155.181 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:49:55 2014-10-23, 08:49:55
120,390,216 109.193.213.149 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:55:50 2014-10-23, 08:55:50
120,389,527 87.154.115.139 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
4 2014-10-23, 08:49:37 2014-10-23, 08:57:44
120,390,487 85.177.106.192 http://pi-news.net/2009/12/mos
lems-und-silvester/
1 2014-10-23, 08:58:22 2014-10-23, 08:58:22
120,389,314 91.21.1.22 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:47:45 2014-10-23, 08:50:35
120,389,992 89.204.153.44 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:53:51 2014-10-23, 08:53:59
120,389,749 217.87.68.215 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:51:40 2014-10-23, 08:51:54
120,390,024 77.47.121.116 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
1 2014-10-23, 08:54:00 2014-10-23, 08:54:00
120,390,229 37.5.5.16 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:55:56 2014-10-23, 08:56:36
120,389,791 80.138.43.89 http://pi-news.net/page/2/ 1 2014-10-23, 08:51:57 2014-10-23, 08:51:57
120,388,606 87.179.50.108 http://pi-news.net/page/2/ 4 2014-10-23, 08:41:50 2014-10-23, 08:48:38
120,389,241 77.180.232.207 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
4 2014-10-23, 08:47:11 2014-10-23, 08:52:01
120,390,361 91.97.39.98 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:57:18 2014-10-23, 08:58:19
120,389,549 12.56.208.15 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:49:46 2014-10-23, 08:50:52
120,389,585 95.91.231.117 http://pi-news.net/2014/10/gro
sser-bild-und-videobericht-zur
-demo-fuer-alle/
2 2014-10-23, 08:50:05 2014-10-23, 08:50:39
120,389,529 178.239.64.7 http://pi-news.net/2014/10/die
-cdu-sucht-einen-tuerkischstae
mmigen-kanzler/
5 2014-10-23, 08:49:39 2014-10-23, 08:51:42
120,390,301 84.177.14.158 http://pi-news.net/2014/10/bro
der-wir-sind-nicht-am-fluechtl
ingselend-schuld/
5 2014-10-23, 08:56:34 2014-10-23, 08:58:19
120,389,188 93.214.132.247 http://pi-news.net/2014/10/bro
der-wir-sind-nicht-am-fluechtl
ingselend-schuld/
2 2014-10-23, 08:46:39 2014-10-23, 08:53:43
120,386,948 93.133.138.78 http://pi-news.net/2014/10/bro
der-wir-sind-nicht-am-fluechtl
ingselend-schuld/
16 2014-10-23, 08:27:41 2014-10-23, 08:49:43
120,390,295 91.113.99.72 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:56:31 2014-10-23, 08:56:31
120,388,219 217.231.163.146 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
5 2014-10-23, 08:38:45 2014-10-23, 08:58:02
120,390,437 213.182.224.24 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:57:50 2014-10-23, 08:57:50
120,388,528 84.129.20.122 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
4 2014-10-23, 08:41:17 2014-10-23, 08:49:07
120,389,205 62.109.85.82 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:46:50 2014-10-23, 08:49:45
120,390,094 212.95.7.14 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:54:36 2014-10-23, 08:54:36
120,389,521 80.110.78.110 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
3 2014-10-23, 08:49:34 2014-10-23, 08:50:53
120,390,238 109.84.0.59 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:56:01 2014-10-23, 08:57:07
120,389,948 93.198.100.71 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:53:17 2014-10-23, 08:57:42
120,389,860 81.217.127.254 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:52:30 2014-10-23, 08:52:30
120,390,288 80.187.102.255 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:56:27 2014-10-23, 08:58:18
120,390,423 88.75.199.116 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:57:44 2014-10-23, 08:57:56
120,389,466 92.225.41.34 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:49:09 2014-10-23, 08:51:23
120,389,381 91.34.64.43 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:48:16 2014-10-23, 08:50:02
120,390,158 84.133.82.64 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:55:06 2014-10-23, 08:55:06
120,390,449 91.33.128.192 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:57:57 2014-10-23, 08:57:57
120,390,225 93.194.86.109 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:55:53 2014-10-23, 08:57:07
120,388,947 78.52.1.142 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
4 2014-10-23, 08:44:59 2014-10-23, 08:53:26
120,389,983 62.46.130.192 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:53:38 2014-10-23, 08:54:14
120,390,303 188.22.98.193 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:56:35 2014-10-23, 08:56:35
120,389,918 94.71.97.129 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:53:02 2014-10-23, 08:53:02
120,390,097 31.18.215.161 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:54:38 2014-10-23, 08:56:47
120,389,258 62.224.143.254 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
4 2014-10-23, 08:47:21 2014-10-23, 08:51:02
120,389,798 188.22.63.231 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:52:00 2014-10-23, 08:52:00
120,389,928 93.230.127.106 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:53:05 2014-10-23, 08:53:05
120,390,165 84.60.218.120 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:55:10 2014-10-23, 08:55:10
120,389,451 79.246.164.21 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:49:03 2014-10-23, 08:50:38
120,390,191 84.56.71.145 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:55:29 2014-10-23, 08:57:48
120,389,360 84.58.94.2 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:48:06 2014-10-23, 08:48:37
120,390,137 92.105.168.98 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:54:59 2014-10-23, 08:54:59
120,389,089 77.1.69.244 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
4 2014-10-23, 08:45:53 2014-10-23, 08:51:48
120,390,057 188.22.132.231 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:54:18 2014-10-23, 08:55:02
120,390,180 109.47.0.150 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:55:20 2014-10-23, 08:55:20
120,390,139 93.210.11.80 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:55:00 2014-10-23, 08:55:00
120,389,177 89.204.135.206 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:46:32 2014-10-23, 08:48:56
120,389,669 91.59.60.47 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:50:50 2014-10-23, 08:51:18
120,389,611 91.14.255.43 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
2 2014-10-23, 08:50:20 2014-10-23, 08:50:34
120,390,105 88.117.95.120 http://pi-news.net/2014/10/wie
n-protest-gegen-islamisierung-
mit-mozart/
1 2014-10-23, 08:54:42 2014-10-23, 08:54:42
120,389,612 217.86.253.199 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:50:20 2014-10-23, 08:50:20
120,390,381 92.193.85.30 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:57:28 2014-10-23, 08:57:28
120,390,401 16.167.76.204 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:57:37 2014-10-23, 08:57:37
120,389,883 87.177.150.62 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:52:43 2014-10-23, 08:52:43
120,389,645 12.27.75.94 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
3 2014-10-23, 08:50:40 2014-10-23, 08:52:27
120,389,905 84.61.11.175 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
3 2014-10-23, 08:52:54 2014-10-23, 08:57:22
120,389,715 79.215.190.201 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:51:18 2014-10-23, 08:51:18
120,389,447 160.44.236.20 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
3 2014-10-23, 08:49:00 2014-10-23, 08:58:14
120,389,600 149.219.195.226 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:50:12 2014-10-23, 08:50:12
120,389,820 91.34.46.22 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:52:11 2014-10-23, 08:52:11
120,390,374 47.64.85.35 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:57:25 2014-10-23, 08:57:27
120,390,299 89.246.188.126 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:32 2014-10-23, 08:56:32
120,390,055 91.38.73.229 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:54:16 2014-10-23, 08:54:16
120,389,243 109.84.2.2 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:47:11 2014-10-23, 08:48:32
120,390,085 217.229.48.212 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
3 2014-10-23, 08:54:33 2014-10-23, 08:57:59
120,384,850 88.130.84.236 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
8 2014-10-23, 08:11:59 2014-10-23, 08:50:50
120,390,264 80.136.71.118 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:16 2014-10-23, 08:56:16
120,389,603 87.182.192.34 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:50:13 2014-10-23, 08:50:13
120,389,513 131.188.34.215 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:49:29 2014-10-23, 08:49:29
120,389,949 141.15.29.204 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:53:18 2014-10-23, 08:53:18
120,389,636 88.152.184.232 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:50:36 2014-10-23, 08:51:51
120,389,816 80.122.180.138 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
4 2014-10-23, 08:52:07 2014-10-23, 08:54:34
120,390,424 91.135.172.82 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:57:45 2014-10-23, 08:57:45
120,390,030 47.65.133.166 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
4 2014-10-23, 08:54:02 2014-10-23, 08:55:01
120,390,255 217.110.34.186 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:09 2014-10-23, 08:56:09
120,389,469 84.60.152.57 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:49:10 2014-10-23, 08:49:10
120,390,197 192.108.72.125 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:55:35 2014-10-23, 08:55:35
120,390,125 79.225.244.51 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:54:54 2014-10-23, 08:54:54
120,389,350 192.109.190.88 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
7 2014-10-23, 08:48:02 2014-10-23, 08:52:19
120,390,132 193.103.207.10 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:54:56 2014-10-23, 08:54:56
120,389,747 194.55.195.70 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:51:38 2014-10-23, 08:51:38
120,389,225 85.179.112.208 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
4 2014-10-23, 08:46:58 2014-10-23, 08:53:29
120,390,256 95.91.106.176 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:10 2014-10-23, 08:56:10
120,389,449 79.207.70.215 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:49:01 2014-10-23, 08:49:01
120,389,595 79.255.57.56 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:50:11 2014-10-23, 08:50:28
120,389,866 77.184.182.201 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:52:33 2014-10-23, 08:52:33
120,390,306 80.150.254.19 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:37 2014-10-23, 08:56:37
120,389,167 109.156.162.118 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
6 2014-10-23, 08:46:28 2014-10-23, 08:53:59
120,390,480 85.125.35.114 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:58:14 2014-10-23, 08:58:14
120,390,347 84.161.206.120 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:57:08 2014-10-23, 08:57:08
120,390,266 188.105.217.30 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:17 2014-10-23, 08:56:17
120,389,526 94.216.29.238 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:49:37 2014-10-23, 08:49:37
120,389,973 85.22.102.123 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
3 2014-10-23, 08:53:32 2014-10-23, 08:54:26
120,389,748 78.49.113.157 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
1 2014-10-23, 08:51:39 2014-10-23, 08:51:39
120,390,273 80.147.120.128 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:56:20 2014-10-23, 08:56:20
120,390,117 2.200.228.79 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:54:51 2014-10-23, 08:54:51
120,390,372 79.253.143.228 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:57:23 2014-10-23, 08:57:23
120,389,726 62.159.77.164 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:51:24 2014-10-23, 08:51:24
120,389,842 84.136.138.183 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
1 2014-10-23, 08:52:19 2014-10-23, 08:52:19
120,389,090 37.201.241.143 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
9 2014-10-23, 08:45:54 2014-10-23, 08:54:16
120,390,039 84.170.211.200 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:54:04 2014-10-23, 08:54:22
120,388,514 109.109.13.76 http://pi-news.net/2014/10/zdf
-doku-haehnchen-und-putenschla
chthoefe-in-deutschland-streng
-nach-mekka-ausgerichtet/
2 2014-10-23, 08:41:12 2014-10-23, 08:48:59
120,389,598 188.193.234.143 http://pi-news.net/2014/10/sz-
kampfpropaganda-ueber-radikale
-islamgegner/
2 2014-10-23, 08:50:12 2014-10-23, 08:51:47
120,390,479 65.55.213.54 http://pi-news.net/2013/03/fdp
-kronauer-munchen-ist-bund/
1 2014-10-23, 08:58:13 2014-10-23, 08:58:13
120,390,362 37.201.169.10 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:19 2014-10-23, 08:57:43
120,389,709 87.148.157.240 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:16 2014-10-23, 08:52:09
120,389,040 79.238.72.108 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:45:38 2014-10-23, 08:49:21
120,390,410 94.16.71.37 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:40 2014-10-23, 08:58:11
120,389,140 194.114.62.121 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
7 2014-10-23, 08:46:18 2014-10-23, 08:56:14
120,389,916 84.143.208.33 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:53:00 2014-10-23, 08:53:56
120,389,369 92.78.86.165 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:48:11 2014-10-23, 08:55:45
120,390,250 46.140.158.82 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:07 2014-10-23, 08:56:13
120,390,443 87.157.180.51 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:57:53 2014-10-23, 08:58:00
120,390,261 87.164.77.168 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:14 2014-10-23, 08:56:41
120,389,613 188.97.247.20 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:50:20 2014-10-23, 08:51:07
120,389,701 188.102.37.167 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:10 2014-10-23, 08:51:33
120,389,859 91.141.2.48 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:52:30 2014-10-23, 08:52:30
120,384,527 78.52.50.101 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
16 2014-10-23, 08:09:57 2014-10-23, 08:54:53
120,389,191 79.203.158.152 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:46:41 2014-10-23, 08:52:28
120,390,026 93.39.165.185 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:54:01 2014-10-23, 08:54:01
120,390,357 93.212.174.22 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:57:16 2014-10-23, 08:57:56
120,389,178 78.52.52.196 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:46:33 2014-10-23, 08:56:47
120,390,042 84.175.79.191 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:54:07 2014-10-23, 08:54:25
120,390,351 12.200.171.34 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:57:13 2014-10-23, 08:57:13
120,390,473 84.134.142.94 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:58:08 2014-10-23, 08:58:08
120,388,640 88.134.127.2 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
5 2014-10-23, 08:42:07 2014-10-23, 08:51:52
120,389,374 217.69.255.252 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:48:12 2014-10-23, 08:52:23
120,389,591 80.147.131.195 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:50:09 2014-10-23, 08:50:31
120,389,628 129.143.55.38 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:50:31 2014-10-23, 08:53:35
120,389,702 84.190.105.240 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:51:11 2014-10-23, 08:51:11
120,390,375 92.77.136.166 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:57:25 2014-10-23, 08:57:25
120,387,547 87.146.222.212 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
10 2014-10-23, 08:32:51 2014-10-23, 08:50:41
120,390,318 91.23.64.105 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:47 2014-10-23, 08:57:25
120,390,328 84.158.133.96 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:55 2014-10-23, 08:57:23
120,390,043 109.47.1.130 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:54:08 2014-10-23, 08:54:29
120,389,783 121.54.49.29 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:55 2014-10-23, 08:52:58
120,389,246 2.173.252.69 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:47:15 2014-10-23, 08:48:32
120,389,629 91.19.232.216 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:50:32 2014-10-23, 08:50:32
120,389,535 88.74.92.173 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:49:42 2014-10-23, 08:50:03
120,389,429 188.192.207.131 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:48:55 2014-10-23, 08:49:18
120,388,834 195.125.180.132 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:43:53 2014-10-23, 08:49:44
120,390,390 93.200.1.64 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:33 2014-10-23, 08:57:48
120,385,117 95.91.237.88 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
25 2014-10-23, 08:13:21 2014-10-23, 08:49:01
120,389,053 62.167.143.182 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:45:43 2014-10-23, 08:55:36
120,389,651 84.158.2.247 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
6 2014-10-23, 08:50:43 2014-10-23, 08:54:21
120,389,770 178.200.69.254 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:47 2014-10-23, 08:52:17
120,389,908 77.21.103.242 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:52:56 2014-10-23, 08:53:09
120,390,463 88.69.157.105 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:58:02 2014-10-23, 08:58:02
120,389,691 79.219.163.80 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:04 2014-10-23, 08:51:15
120,390,354 84.142.107.153 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:15 2014-10-23, 08:57:52
120,389,557 84.132.154.223 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
7 2014-10-23, 08:49:50 2014-10-23, 08:54:59
120,389,607 188.193.241.188 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:50:16 2014-10-23, 08:51:16
120,390,227 84.60.89.153 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:55:54 2014-10-23, 08:56:20
120,390,080 82.113.121.51 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:54:31 2014-10-23, 08:55:08
120,389,704 79.219.58.151 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:11 2014-10-23, 08:51:23
120,390,378 46.115.153.64 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:26 2014-10-23, 08:58:07
120,389,889 91.224.226.196 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:52:45 2014-10-23, 08:53:10
120,390,320 95.117.223.226 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:49 2014-10-23, 08:57:10
120,388,103 132.252.173.14 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
7 2014-10-23, 08:37:50 2014-10-23, 08:52:18
120,389,899 91.39.207.143 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:52:50 2014-10-23, 08:52:54
120,390,444 178.196.192.213 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:54 2014-10-23, 08:58:03
120,389,909 89.204.155.147 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:52:56 2014-10-23, 08:52:56
120,390,061 88.70.117.69 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:54:20 2014-10-23, 08:56:40
120,389,474 92.225.41.34 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:49:12 2014-10-23, 08:49:12
120,390,189 46.5.0.117 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:55:25 2014-10-23, 08:55:36
120,390,099 109.42.2.199 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:54:39 2014-10-23, 08:55:10
120,389,938 87.139.82.172 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:53:13 2014-10-23, 08:54:54
120,390,370 87.123.118.145 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:22 2014-10-23, 08:57:30
120,389,854 178.142.45.224 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:52:26 2014-10-23, 08:52:54
120,388,782 109.44.2.251 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
5 2014-10-23, 08:43:27 2014-10-23, 08:52:39
120,389,838 80.226.0.5 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:52:18 2014-10-23, 08:52:18
120,390,395 123.16.255.65 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:57:35 2014-10-23, 08:57:35
120,390,412 194.166.196.193 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:41 2014-10-23, 08:57:55
120,389,655 217.247.141.220 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:50:45 2014-10-23, 08:55:51
120,389,185 84.190.87.142 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:46:38 2014-10-23, 08:57:35
120,389,678 46.115.154.198 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:50:58 2014-10-23, 08:50:58
120,389,411 84.57.175.240 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:48:49 2014-10-23, 08:55:01
120,389,996 47.65.133.166 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:53:54 2014-10-23, 08:54:10
120,390,283 109.90.246.156 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:26 2014-10-23, 08:56:50
120,390,089 13.133.199.254 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:54:35 2014-10-23, 08:54:35
120,389,509 82.83.160.26 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:49:27 2014-10-23, 08:50:09
120,389,707 193.170.111.109 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:51:13 2014-10-23, 08:51:13
120,389,855 93.218.75.138 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:52:27 2014-10-23, 08:52:41
120,388,786 141.113.86.92 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:43:28 2014-10-23, 08:52:00
120,389,953 91.11.118.161 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:53:22 2014-10-23, 08:53:37
120,388,116 217.6.137.230 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:38:00 2014-10-23, 08:49:50
120,390,241 79.240.225.15 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:56:03 2014-10-23, 08:56:03
120,390,433 92.105.215.204 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:57:49 2014-10-23, 08:57:55
120,389,171 46.115.155.255 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:46:30 2014-10-23, 08:52:52
120,390,335 79.220.107.79 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:57:00 2014-10-23, 08:57:00
120,390,049 80.149.157.94 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:54:12 2014-10-23, 08:54:12
120,389,413 146.52.49.116 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:48:49 2014-10-23, 08:48:49
120,390,104 93.203.75.94 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:54:41 2014-10-23, 08:54:41
120,389,323 92.210.118.13 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:47:50 2014-10-23, 08:51:37
120,389,708 176.198.148.174 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:51:14 2014-10-23, 08:51:32
120,389,321 95.116.134.210 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
4 2014-10-23, 08:47:48 2014-10-23, 08:55:55
120,390,470 79.254.156.16 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:58:07 2014-10-23, 08:58:07
120,389,779 93.192.89.104 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:51:53 2014-10-23, 08:51:53
120,389,959 80.137.109.9 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:53:27 2014-10-23, 08:54:26
120,390,167 89.0.36.3 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
1 2014-10-23, 08:55:11 2014-10-23, 08:55:11
120,390,285 80.144.249.103 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:56:26 2014-10-23, 08:57:01
120,389,497 89.13.154.85 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
3 2014-10-23, 08:49:24 2014-10-23, 08:49:30
120,390,202 93.220.238.105 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:55:41 2014-10-23, 08:56:08
120,390,235 91.23.83.27 http://pi-news.net/2014/10/min
imale-abschiebezahlen-locken-w
eitere-fluechtlinge-nach-deuts
chland/
2 2014-10-23, 08:55:59 2014-10-23, 08:56:29
120,388,906 110.142.107.156 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
6 2014-10-23, 08:44:31 2014-10-23, 08:54:52
120,389,975 17.39.223.142 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
5 2014-10-23, 08:53:33 2014-10-23, 08:56:42
120,390,399 109.44.3.220 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
2 2014-10-23, 08:57:36 2014-10-23, 08:57:56
120,388,634 93.232.51.192 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
3 2014-10-23, 08:42:05 2014-10-23, 08:51:09
120,390,093 188.109.222.252 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
2 2014-10-23, 08:54:36 2014-10-23, 08:55:09
120,389,877 80.109.196.100 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
3 2014-10-23, 08:52:40 2014-10-23, 08:53:43
120,390,016 109.90.87.150 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
2 2014-10-23, 08:53:58 2014-10-23, 08:55:11
120,390,344 93.217.250.139 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
2 2014-10-23, 08:57:06 2014-10-23, 08:57:18
120,388,153 93.223.160.236 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
4 2014-10-23, 08:38:16 2014-10-23, 08:50:12
120,389,841 164.133.10.31 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
1 2014-10-23, 08:52:19 2014-10-23, 08:52:19
120,389,699 47.68.161.58 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
3 2014-10-23, 08:51:09 2014-10-23, 08:52:25
120,390,358 92.78.108.230 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
3 2014-10-23, 08:57:17 2014-10-23, 08:58:10
120,389,452 195.93.60.41 http://pi-news.net/2014/10/kan
ada-attentaeter-feuern-im-parl
ament-um-sich/
1 2014-10-23, 08:49:03 2014-10-23, 08:49:03
120,389,309 91.42.32.38 http://pi-news.net/page/6/ 6 2014-10-23, 08:47:43 2014-10-23, 08:58:07
120,387,954 80.132.153.99 http://pi-news.net/page/6/ 10 2014-10-23, 08:36:29 2014-10-23, 08:57:33
120,390,468 213.128.97.33 http://pi-news.net/2013/10/juh
u-duisburg-bekommt-7-neue-asyl
antenheime/
1 2014-10-23, 08:58:04 2014-10-23, 08:58:04
120,389,392 46.114.10.246 http://pi-news.net/2014/10/dan
iel-greenfield-die-neue-religi
on-des-westens-ist-der-moderat
e-islam-den-es-nicht-gibt/
10 2014-10-23, 08:48:34 2014-10-23, 08:58:02
120,388,935 2.246.222.201 http://pi-news.net/2014/10/ost
see-buergermeister-will-asylan
ten-zwangsweise-in-privathaeus
ern-unterbringen/
2 2014-10-23, 08:44:57 2014-10-23, 08:52:59
120,390,376 82.83.168.144 http://pi-news.net/2014/10/ost
see-buergermeister-will-asylan
ten-zwangsweise-in-privathaeus
ern-unterbringen/
4 2014-10-23, 08:57:25 2014-10-23, 08:58:00
120,390,436 95.91.220.238 http://pi-news.net/2014/10/meh
r-straftaten-von-asylbewerbern
/
1 2014-10-23, 08:57:50 2014-10-23, 08:57:50
120,390,185 90.186.0.133 http://pi-news.net/2014/10/meh
r-straftaten-von-asylbewerbern
/
1 2014-10-23, 08:55:22 2014-10-23, 08:55:22
120,390,440 84.57.39.234 http://pi-news.net/2014/10/meh
r-straftaten-von-asylbewerbern
/
1 2014-10-23, 08:57:51 2014-10-23, 08:57:51
120,390,284 194.94.134.90 http://pi-news.net/2014/10/meh
r-straftaten-von-asylbewerbern
/
1 2014-10-23, 08:56:26 2014-10-23, 08:56:26
120,388,792 62.167.71.156 http://pi-news.net/page/3/ 7 2014-10-23, 08:43:34 2014-10-23, 08:56:02
120,389,994 80.128.63.97 http://pi-news.net/2014/ 1 2014-10-23, 08:53:52 2014-10-23, 08:53:52
120,389,690 93.198.135.219 http://pi-news.net/page/3/ 3 2014-10-23, 08:51:03 2014-10-23, 08:53:34
120,389,570 84.144.146.229 http://pi-news.net/2014/ 1 2014-10-23, 08:49:56 2014-10-23, 08:49:56
120,390,274 217.227.221.179 http://pi-news.net/2014/ 1 2014-10-23, 08:56:21 2014-10-23, 08:56:21
120,390,422 194.45.94.241 http://pi-news.net/2014/08/her
ztransplantation-tuerken-mache
n-aerger/
1 2014-10-23, 08:57:44 2014-10-23, 08:57:44
120,390,411 141.10.77.18 http://pi-news.net/2013/06/syr
ien-der-neue-krieg-des-westens
/
1 2014-10-23, 08:57:41 2014-10-23, 08:57:41
120,389,782 178.203.182.252 http://pi-news.net/2014/09/vid
eo-gemeinsam-gegen-salafisten/
1 2014-10-23, 08:51:54 2014-10-23, 08:51:54
120,390,409 90.186.52.129 http://pi-news.net/2014/09/vid
eo-gemeinsam-gegen-salafisten/
1 2014-10-23, 08:57:40 2014-10-23, 08:57:40
120,390,050 137.183.232.27 http://pi-news.net/2014/09/vid
eo-gemeinsam-gegen-salafisten/
1 2014-10-23, 08:54:12 2014-10-23, 08:54:12
120,390,406 109.41.76.93 http://pi-news.net/2014/10/cal
ais-traenengas-gegen-illegale-
afrikaner/
1 2014-10-23, 08:57:39 2014-10-23, 08:57:39
120,390,407 109.42.1.228 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/?utm_sour
ce=twitterfeed
1 2014-10-23, 08:57:39 2014-10-23, 08:57:39
120,390,342 77.64.220.56 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/?utm_sour
ce=twitterfeed
1 2014-10-23, 08:57:04 2014-10-23, 08:57:04
120,387,722 109.43.1.160 http://pi-news.net/2014/10/cal
ais-traenengas-gegen-illegale-
afrikaner/
8 2014-10-23, 08:34:26 2014-10-23, 08:54:02
120,390,087 178.2.135.44 http://pi-news.net/2013/05/mun
chen-mosleminnen-verbrennen-gr
undgesetz/
1 2014-10-23, 08:54:34 2014-10-23, 08:54:34
120,389,933 31.25.40.246 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-islamische-isis-filmt-masse
nhinrichtung/
1 2014-10-23, 08:53:10 2014-10-23, 08:53:10
120,389,864 87.139.47.179 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-islamische-isis-filmt-masse
nhinrichtung/
1 2014-10-23, 08:52:31 2014-10-23, 08:52:31
120,388,873 8.8.8.8 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-islamische-isis-filmt-masse
nhinrichtung/
7 2014-10-23, 08:44:28 2014-10-23, 08:56:21
120,389,584 95.91.220.214 http://pi-news.net/2009/01/bin
-ich-islamophob/
11 2014-10-23, 08:50:04 2014-10-23, 08:57:16
120,390,031 84.182.92.221 http://pi-news.net/pi-wants-yo
u/
2 2014-10-23, 08:54:02 2014-10-23, 08:57:13
120,372,183 131.253.24.83 http://pi-news.net/2013/03/vid
eo-shahida-allahs-braute/
77 2014-10-23, 05:13:30 2014-10-23, 08:57:11
120,390,314 37.130.227.133 https://ixquick-proxy.com/do/s
pg/show_picture.pl?c=bottom_fr
ame
3 2014-10-23, 08:56:41 2014-10-23, 08:57:10
120,390,348 11.132.38.253 http://pi-news.net/2014/10/mai
land-zehntausende-italiener-de
monstrieren-gegen-masseneinwan
derung-stop-invasione/
1 2014-10-23, 08:57:08 2014-10-23, 08:57:08
120,389,472 188.109.246.33 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
2 2014-10-23, 08:49:11 2014-10-23, 08:50:33
120,389,917 95.91.245.144 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
4 2014-10-23, 08:53:01 2014-10-23, 08:56:52
120,390,195 178.199.246.107 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
2 2014-10-23, 08:55:31 2014-10-23, 08:56:10
120,389,635 80.139.217.103 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
3 2014-10-23, 08:50:35 2014-10-23, 08:52:18
120,388,559 193.27.50.81 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
4 2014-10-23, 08:41:29 2014-10-23, 08:51:04
120,389,796 93.201.211.59 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
3 2014-10-23, 08:51:58 2014-10-23, 08:54:44
120,389,703 217.226.74.142 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
3 2014-10-23, 08:51:11 2014-10-23, 08:53:54
120,390,209 79.211.22.248 http://pi-news.net/2014/10/mut
masslicher-islamischer-anschla
g-in-kanada/
2 2014-10-23, 08:55:45 2014-10-23, 08:56:40
120,389,881 79.238.224.198 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
1 2014-10-23, 08:52:42 2014-10-23, 08:52:42
120,390,325 93.181.57.141 http://pi-news.net/2014/10/mut
masslicher-islamischer-anschla
g-in-kanada/
1 2014-10-23, 08:56:52 2014-10-23, 08:56:52
120,390,218 91.229.169.121 http://pi-news.net/2014/10/tv-
tipp-ard-2245-realsatire-zum-i
s/
1 2014-10-23, 08:55:51 2014-10-23, 08:55:51
120,390,319 217.255.13.10 http://pi-news.net/2009/06/kri
stiane-backer-eine-moderne-mus
lima/
1 2014-10-23, 08:56:48 2014-10-23, 08:56:48
120,390,294 91.51.100.119 http://pi-news.net/2014/03/syr
ien-allahu-akbar-dieb-die-hand
-abgehackt/
1 2014-10-23, 08:56:30 2014-10-23, 08:56:30
120,390,290 84.143.29.56 http://pi-news.net/2013/05/bel
gien-schafft-das-christentum-a
b-islamophobie-als-straftatbes
tand/
1 2014-10-23, 08:56:28 2014-10-23, 08:56:28
120,390,254 91.221.59.20 http://pi-news.net/2011/11/car
l-gustav-jung-hitler-ahnelt-mo
hammed/
1 2014-10-23, 08:56:08 2014-10-23, 08:56:08
120,390,248 93.214.178.157 http://pi-news.net/2014/10/afd
-verfuenffacht-mitgliederzahl/
1 2014-10-23, 08:56:06 2014-10-23, 08:56:06
120,390,199 87.185.226.197 http://pi-news.net/2010/06/ira
nische-delegation-lehnt-buchen
waldbesuch-ab/
1 2014-10-23, 08:55:39 2014-10-23, 08:55:39
120,389,210 212.184.195.20 http://pi-news.net/2014/10/sch
weden-is-sympathisant-wird-bau
minister/
3 2014-10-23, 08:46:51 2014-10-23, 08:55:32
120,389,823 82.113.99.123 http://pi-news.net/2014/10/sch
weden-is-sympathisant-wird-bau
minister/
1 2014-10-23, 08:52:12 2014-10-23, 08:52:12
120,390,181 79.247.4.30 http://pi-news.net/2010/11/lie
bes-aus-fuer-mesut-und-melek/
1 2014-10-23, 08:55:20 2014-10-23, 08:55:20
120,390,175 109.44.1.108 http://pi-news.net/2013/05/ach
tjahrige-braut-in-der-hochzeit
snacht-abgeschlachtet/
1 2014-10-23, 08:55:17 2014-10-23, 08:55:17
120,390,173 94.217.82.138 http://pi-news.net/2014/05/sch
wules-eu-oesterreich-mit-wurst
-und-lunacek/
1 2014-10-23, 08:55:15 2014-10-23, 08:55:15
120,388,828 87.152.85.143 http://pi-news.net/2014/10/stu
ttgart-gruene-lehnen-bildungsp
lan-petition-ab/
4 2014-10-23, 08:43:52 2014-10-23, 08:55:09
120,388,790 77.64.253.219 http://pi-news.net/2014/10/hoo
ligans-demonstrieren-erneut-ge
gen-salafisten/
5 2014-10-23, 08:43:31 2014-10-23, 08:48:31
120,390,148 194.55.26.7 http://pi-news.net/2014/10/hoo
ligans-demonstrieren-erneut-ge
gen-salafisten/
1 2014-10-23, 08:55:02 2014-10-23, 08:55:02
120,390,143 87.188.90.13 http://pi-news.net/2013/07/kre
ye-sz-nada-von-islam-kritik-mi
ssbraucht/
1 2014-10-23, 08:55:01 2014-10-23, 08:55:01
120,390,126 62.153.86.210 http://pi-news.net/2009/11/soz
ialkosten-fuer-migration-in-eu
ropa-daenemark/
1 2014-10-23, 08:54:54 2014-10-23, 08:54:54
120,388,013 78.50.196.231 http://pi-news.net/2014/10/ueb
er-linkes-denunziantentum/
4 2014-10-23, 08:36:58 2014-10-23, 08:50:39
120,389,308 77.176.133.12 http://pi-news.net/2014/10/ueb
er-linkes-denunziantentum/
2 2014-10-23, 08:47:42 2014-10-23, 08:49:11
120,388,341 217.229.115.184 http://pi-news.net/2014/10/ueb
er-linkes-denunziantentum/
3 2014-10-23, 08:39:44 2014-10-23, 08:49:23
120,390,090 78.46.131.86 http://pi-news.net/leitlinien/ 3 2014-10-23, 08:54:35 2014-10-23, 08:54:45
120,390,110 89.13.253.86 http://pi-news.net/2014/09/asy
l-irrsinn-in-deutschland-premi
um-wohnen-mit-hausmeister-heim
leiter-und-sozialarbeiter/
1 2014-10-23, 08:54:46 2014-10-23, 08:54:46
120,390,025 77.188.141.20 http://pi-news.net/2013/02/hag
en-15-jahrige-zur-prostitution
-gezwungen/
1 2014-10-23, 08:54:01 2014-10-23, 08:54:01
120,388,179 46.115.43.116 http://pi-news.net/2013/05/one
y-vertritt-die-turkei-in-deuts
chland-sehr-gut/
5 2014-10-23, 08:38:29 2014-10-23, 08:53:52
120,388,454 185.32.32.179 http://pi-news.net/2012/11/war
um-ist-der-islam-fur-frauen-at
traktiv/
13 2014-10-23, 08:40:36 2014-10-23, 08:53:48
120,389,464 95.223.45.75 http://pi-news.net/2014/10/das
-problem-isis-waere-in-14-tage
n-loesbar/
1 2014-10-23, 08:49:08 2014-10-23, 08:49:08
120,389,455 109.47.1.40 http://pi-news.net/2014/10/das
-problem-isis-waere-in-14-tage
n-loesbar/
1 2014-10-23, 08:49:04 2014-10-23, 08:49:04
120,389,930 194.8.197.45 http://pi-news.net/2012/06/bom
ber-bernhard-falk-bei-pierre-v
ogel-gesichtet/
1 2014-10-23, 08:53:09 2014-10-23, 08:53:09
120,389,924 79.208.138.23 http://pi-news.net/2012/11/tv-
quiz-was-war-hitlers-vorname/
1 2014-10-23, 08:53:04 2014-10-23, 08:53:04
120,389,907 77.13.248.241 http://pi-news.net/2014/04/vid
eo-allahs-gesetz-getreu-befolg
t-steinigungen-in-islamischen-
laendern/
1 2014-10-23, 08:52:55 2014-10-23, 08:52:55
120,389,648 217.17.21.140 http://pi-news.net/2014/10/sto
lpersteine-vor-berliner-mevlan
a-moschee-gegen-anti-islamismu
s/
1 2014-10-23, 08:50:41 2014-10-23, 08:50:41
120,389,896 85.5.97.113 http://pi-news.net/2014/10/sto
lpersteine-vor-berliner-mevlan
a-moschee-gegen-anti-islamismu
s/
1 2014-10-23, 08:52:48 2014-10-23, 08:52:48
120,389,133 82.217.8.225 http://pi-news.net/2014/10/sto
lpersteine-vor-berliner-mevlan
a-moschee-gegen-anti-islamismu
s/
5 2014-10-23, 08:46:14 2014-10-23, 08:52:20
120,388,864 31.19.16.106 http://pi-news.net/2014/10/sto
lpersteine-vor-berliner-mevlan
a-moschee-gegen-anti-islamismu
s/
3 2014-10-23, 08:44:24 2014-10-23, 08:50:28
120,389,560 194.127.8.24 http://pi-news.net/2014/10/sto
lpersteine-vor-berliner-mevlan
a-moschee-gegen-anti-islamismu
s/
2 2014-10-23, 08:49:51 2014-10-23, 08:50:28
120,386,391 131.253.24.81 http://pi-news.net/2014/08/vid
eo-pat-condell-scheinheiligkei
t-ueber-gaza/
14 2014-10-23, 08:23:21 2014-10-23, 08:52:47
120,389,891 91.9.108.127 http://pi-news.net/2012/10/wie
-schrag-tickt-martin-lichtmesz
/
1 2014-10-23, 08:52:46 2014-10-23, 08:52:46
120,389,887 89.204.137.212 http://pi-news.net/2014/10/vom
-lies-stand-in-den-dschihad/
1 2014-10-23, 08:52:45 2014-10-23, 08:52:45
120,389,845 77.20.87.20 http://pi-news.net/?page_id=42
3610
2 2014-10-23, 08:52:20 2014-10-23, 08:52:28
120,389,828 217.83.238.97 http://pi-news.net/2014/10/pir
incci-liest-ein-nachtrag-zur-b
uchmesse/
1 2014-10-23, 08:52:14 2014-10-23, 08:52:14
120,389,788 79.224.188.136 http://pi-news.net/2014/06/dre
sdner-feiern-marwa-el-sherbini
-festival/
1 2014-10-23, 08:51:56 2014-10-23, 08:51:56
120,389,781 78.52.96.224 http://pi-news.net/2014/10/145
-000-scheinasylanten-duerfen-b
leiben/
1 2014-10-23, 08:51:54 2014-10-23, 08:51:54
120,389,775 145.225.60.5 http://pi-news.net/2010/03/zit
ate-deutscher-politiker/
1 2014-10-23, 08:51:50 2014-10-23, 08:51:50
120,389,772 193.201.238.10 http://pi-news.net/2014/09/koe
ln-luxushotel-wird-asylantenhe
im/
1 2014-10-23, 08:51:48 2014-10-23, 08:51:48
120,389,750 92.224.197.29 http://pi-news.net/2014/06/afd
-schlaegt-mit-ecr-fraktion-ein
en-moslem-als-praesidenten-des
-europaeischen-parlamentes-vor
/
1 2014-10-23, 08:51:40 2014-10-23, 08:51:40
120,389,745 62.155.226.110 http://pi-news.net/2013/11/pau
l-badde-der-nachste-bischof-bi
tte/
1 2014-10-23, 08:51:36 2014-10-23, 08:51:36
120,389,740 217.228.144.168 http://pi-news.net/2014/09/mar
sch-fuer-das-leben-linken-poli
tikerin-schickt-hassmail-zdf-h
eute-show-hueppe-luegt/
1 2014-10-23, 08:51:35 2014-10-23, 08:51:35
120,389,735 46.127.216.162 http://pi-news.net/2014/05/sta
tt-ferkeleien-schroeder-ueber-
putin-und-ukraine/
1 2014-10-23, 08:51:29 2014-10-23, 08:51:29
120,389,713 91.67.57.214 http://pi-news.net/2009/10/oez
il-bei-der-nationalhymne-bete-
ich-koranverse/
1 2014-10-23, 08:51:17 2014-10-23, 08:51:17
120,389,681 213.172.118.190 http://pi-news.net/2014/06/die
-isis-fuehrt-die-kriege-des-mo
hammed-fort-massenmord-im-name
n-allahs/
1 2014-10-23, 08:50:59 2014-10-23, 08:50:59
120,389,677 91.54.226.146 http://pi-news.net/2008/01/ein
-nrw-polizeibeamter-redet-tach
eles/
1 2014-10-23, 08:50:55 2014-10-23, 08:50:55
120,389,627 91.50.87.25 http://pi-news.net/2012/04/sau
di-arabien-schlumpfe-sind-hara
m/
1 2014-10-23, 08:50:30 2014-10-23, 08:50:30
120,389,543 77.0.47.151 http://pi-news.net/page/2/?wpm
p_switcher=mobile
1 2014-10-23, 08:49:45 2014-10-23, 08:49:45
120,389,582 89.144.218.161 http://pi-news.net/2013/05/vid
eo-syrien-hinrichtung-von-alaw
iten-zur-ehre-allahs-blutrausc
h-im-namen-des-islams/
1 2014-10-23, 08:50:02 2014-10-23, 08:50:02
120,388,468 79.237.139.89 http://pi-news.net/2014/09/asy
l-irrsinn-in-fellbach-willkomm
enspakete-und-rundumversorgung
-fuer-120-ledige-maenner/
13 2014-10-23, 08:40:44 2014-10-23, 08:49:48
120,389,523 217.6.23.67 http://pi-news.net/2014/08/kab
inett-des-grauens-der-brutalit
aet-und-der-abartigkeit-der-is
lamische-staat-irak/
1 2014-10-23, 08:49:35 2014-10-23, 08:49:35
120,389,518 84.59.48.85 http://pi-news.net/2014/09/ber
liner-professorin-will-genital
verstuemmelung-bei-maedchen-le
galisieren/
1 2014-10-23, 08:49:32 2014-10-23, 08:49:32
120,389,486 79.197.65.62 http://pi-news.net/2014/09/nig
el-farage-russland-unser-beste
r-verbuendeter-gegen-islamisch
en-terrorismus/
1 2014-10-23, 08:49:20 2014-10-23, 08:49:20
120,389,465 212.34.185.62 http://pi-news.net/2014/02/450
0-euro-pro-monat-fuer-asylbewe
rber/
1 2014-10-23, 08:49:08 2014-10-23, 08:49:08
120,382,388 77.119.130.219 http://pi-news.net/2014/10/faz
-geht-gegen-pressefreiheit-vor
/
46 2014-10-23, 07:50:22 2014-10-23, 08:48:50
120,388,649 88.134.107.98 http://pi-news.net/2014/10/ham
ed-abdel-samad-im-cicero-kein-
islam-ohne-islamismus/
3 2014-10-23, 08:42:13 2014-10-23, 08:48:46
120,389,398 46.115.162.45 http://pi-news.net/2011/05/son
dereinheit-gegen-gewalttatige-
libanesen/
1 2014-10-23, 08:48:44 2014-10-23, 08:48:44
120,388,648 89.204.138.36 http://pi-news.net/2014/10/aus
tralien-wehrt-sich-gegen-illeg
ale-einwanderer/
13 2014-10-23, 08:42:12 2014-10-23, 08:48:34
120,388,562 88.67.145.125 http://pi-news.net/2009/11/amt
sdeutsch-zigeuner-jetzt-rotati
onseuropaeer/
3 2014-10-23, 08:41:31 2014-10-23, 08:48:33
Total: 725 visitor(s) online
Top pages:
(since 2011-07-20)


No. Page Quantity Percentage
 
1 http://pi-news.net/ 1,062,106 39.29%
2 http://pi-news.net/page/2/ 163,895 6.06%
3 http://pi-news.net/2014/10/asy
l-irrsinn-in-deutschland-burba
ch-mehr-taeter-als-opfer/
46,152 1.71%
4 http://pi-news.net/2014/10/mai
land-zehntausende-italiener-de
monstrieren-gegen-masseneinwan
derung-stop-invasione/
21,297 0.79%
5 http://pi-news.net/2014/10/ost
see-buergermeister-will-asylan
ten-zwangsweise-in-privathaeus
ern-unterbringen/
17,929 0.66%
6 http://pi-news.net/2014/07/vid
eo-islamische-isis-filmt-masse
nhinrichtung/
17,381 0.64%
7 http://pi-news.net/2014/10/hoo
ligans-demonstrieren-erneut-ge
gen-salafisten/
17,031 0.63%
8 http://pi-news.net/page/3/ 16,616 0.61%
9 http://pi-news.net/2014/10/per
verser-als-pro-asyl-geht-nicht
/
16,519 0.61%
10 http://pi-news.net/2014/10/asy
l-irrsinn-in-deutschland-fluec
htlinge-auf-allgemeinkosten-in
-privathaeusern/
16,499 0.61%
11 http://pi-news.net/2014/10/mus
limisches-paar-bestiehlt-kind-
in-klinik-taeter-bekannt-justi
z-nicht-interessiert/
16,342 0.60%
12 http://pi-news.net/2014/10/is-
terror-in-syrien-vater-steinig
t-tochter/
16,099 0.60%
13 http://pi-news.net/2014/10/das
-grauen/
15,843 0.59%
14 http://pi-news.net/2014/10/wan
n-kippt-die-stimmung-im-lande/
15,101 0.56%
15 http://pi-news.net/2014/10/sac
hsen-anhalt-asylant-beisst-sup
ermarkt-kunden-und-bruellt-deu
tsche-sind-rassisten/
14,439 0.53%
16 http://pi-news.net/2014/ 14,065 0.52%
17 http://pi-news.net/2014/10/gru
ene-empoert-koranterrorist-mus
s-nach-hause-fliegen/
13,031 0.48%
18 http://pi-news.net/2014/10/han
s-olaf-henkel-weiter-so-herr-s
chaeuble/
11,811 0.44%
19 http://pi-news.net/2014/10/mue
hlheim-aufklaerung-ueber-ahmad
iyya-moscheeprojekt-fuehrt-zum
-eklat/
11,068 0.41%
20 http://pi-news.net/2014/10/cal
ais-traenengas-gegen-illegale-
afrikaner/
10,962 0.41%
  Total: 24863 2703457 100%  

Show all entries!

Time zone: UTC (GMT) [DST, +01:00].